Ordförande

Camilla Larsson

Kassör

Pernilla Elvesten

Ledamöter

Ami Held

David God

Suppleanter
Fredrik Eriksson

Valberedning

Vakant