Medlemsmöte 4/9

Med anledning av att vi nu har flyttat in på Träffpunkt Simonsland och alla bitar börjat falla på plats, bjuder vi in till ett medlemsmöte söndagen den 4:e september kl 15.00. Är du intresserad av en rundtur visar vi dig runt.

Vi vill veta vilka önskemål ni medlemmar har och vilka förutsättningar ni ser med Träffpunkt Simonsland. Vi har funderingar på bl a en föräldragrupp där vi gärna vill veta om det finns något intresse.

Vår kassör Pernilla Elvesten avsäger sig sitt uppdrag och kommer fortsätta som ledamot. Med anledning av det behövs ett fyllnadsval då vi behöver välja in en ny ledamot till styrelsen. Vi i styrelsen har nominerat Mathilda Nordström till uppdraget och lägger fram frågan till medlemsmötet för godkännande.

Vi hälsar er varmt välkomna!