Nytt om årsmötet 2020

Så här kommer årsmötet hållas

Årsmötet kommer äga rum i Träffpunkt Simonslands konferensrum Åsikten där det finns gott om utrymme. Träffpunkten har kortat ner öppettiderna så om dörren är låst kommer någon från föreningen och öppnar. Du behöver inte oroa dig om det ser stängt ut.

Vill du delta på årsmötet via Skype så e-posta info@attention-boras.se så kommer du få en möteslänk till din e-postlåda. Du kan välja om du vill delta genom att ladda ner appen eller delta genom webben. Här skaffar du dig ett gratiskonto:
https://www.skype.com/sv/

Du får länken innan kl 18.00 och kan ansluta dig innan mötet öppnas 18.15. Du kan ta del av årsmöteshandlingarna och rösta under det pågående digitala mötet.

Mötestiden kortas ner och blir enligt schema:
18.00 Samling och uppkoppling
18.15 Mötet öppnas
18.45 Mötet avslutas

Därefter blir det fika för dem som är på plats, vill och kan stanna en stund till.
Anmäl gärna om ni tror ni kan närvara info@attention-boras.se

Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin vill styrelsen samtidigt påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta andra människor. Alla med symtom på snuva, hosta, feber, luftvägsinfektion, även lindriga symtom uppmanas nu att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smittan vidare.
  • Tvätta händerna ofta! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.Handsprit! Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
  • Hosta och nys i armvecket! När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.Undvik att röra ögon, näsa och mun! Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Av dessa anledningar rekommenderar vi också alla att avstå ifrån handskakningar och att helt avstå ifrån att delta på årsmötet vid symtom på snuva, hosta, feber och luftvägsinfektion.

Follow Camilla:
Latest posts from