Attention Borås är en ideell förening som bildades 2010. Våra medlemmar finns dock runt hela sjuhäradsområdet, förutom Ulricehamn som numera har en egen lokalförening.

Lokalföreningens uppgift, inom sitt område är
• Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar
samt bevaka och tillvarata deras intressen.
• Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att
stötta våra medlemmar.

 

Stadgar

Attention Borås lokalstadgar antagna på årsmötet 2019